Desktop Schools Popup

Select a School

Tignoolojiyadda

Internet Bilaash ah-Qiimo jaban

Ma u baahantahay in lagaa caawiyo in gurigaagu internet helo? 

Barnaamijka Xiriirinta Qiimaha jaban (Affordable Connectivity Program) waa qayb kamid ah kaalmooyinkii loogu tala galay bulshada kuwoodii ugu danbeeyay ee uu meelmariyay Baarmalaamku (Congress) si qoysaska baahida qaba looga caawiyo in ay helaan adeeg internet. Waxaa jira dhowr shuruudood oo ku xiran in aad xaq u yeelato barnaamijkaan waxaana kamid ah u qalmidda in aad ka qaybqaadato  Barnaamijka Dheefaha Waxbarashada (sida caadiga ah loo yaqaano barnaamijka Cuntooyinka Bilaashka ah iyo kuwa Qiimaha jaban.)

Barnaamijkaanu wuxuu bixinayaa $30/bishii si loogu daboolo kharashka adeegga internetka guriga. Hoos waxaad ka helaysaa macluumaadka kaa caawinaya in aad go’aan ka gaarto in barnaamijkaanu ku anfacayo iyo in kale. Haddii aad ogaato in aadan xaq uyeelanayn barnaamijkaan aadna u baahato kaalmada ah in aad gurigaaga internet u hesho si canuggaaga(caruurtaada) ay ugu suurogasho in ay dhammaystiraan shaqadooda dugsiga, fadlan la xiriir dugsiga canuggaaga.

Wax badan ka Ogow

                                                          

 CODSO BARNAAMIJKA XIRIIRINTA QUIMAHA JABAN

 

Qorshaha Difaaca iPad-ka Sannadlaha ah (Khiyaari)

Gaaraya $20 sannadkii halkii iPad, waxaad iibsan kartaa Qorshaha Difaaca si loo daboolo waxyeelooyinka ku dhaca sida aan ulakaca ahayn ee soo gaara iPad-yada degmadu keento kuwaas oo ardayda loo qaybiyo ayada oo qayb ka ah Barnaamijka Barashada Teknoolojiyadda Degmada 196. Qorshaha Difaaca waxaa loo bixiyaa qaab khiyaari ah mana ahan shardi ku xiran in ardaygu qalabka helo. (Doorashada kharashka la yareeyay ayaa diyaar u ah qoysaska u qama barnaamijka Dheefaha Waxbarashada. MUHIIM: Haddii aad aaminsan tahay in aad u qalanto, fadlan marka ugu horeysa buuxi codsiga onleenka ah ee Barnaamijka Dheefaha Waxbarashada kahor inta aadan gudagalin si aad u hesho qiimaha jaban maadaama dib u celin lacageed aan la samayn doonin marka Qorshaha Difaaca la iibsado.)

1:1 Barashada Dhaqdhaqaaqa leh

Degmada 196 waxay u heellan tahay qaabdhismeedka barashada iyo teknolojiyada ee diiradda saaraya sidii ardayda loo siin lahaa khibrad waxbarasho oo firfircoon oo leh kordhinta helitaanka aaladaha dhijitaalka ah.

Iyadoo loo marayo barnaamijkeena barashada dhijitaalka ah ee 1: 1, ardaydu waxay u isticmaalaan iPads, Chromebooks, laptop-yo iyo laabab kombiyuutar sidii qalab waxbarasho oo dheeri ah oo diiradda lagu saarayo saddex meelood oo waaweyn: helitaanka iyo falanqaynta macluumaadka; cusbooneysiinta, abuurista iyo daabacaadda, iyo iskaashiga iyo wada xiriirka. Mid kasta oo ka mid ah aagaggan waxaan sidoo kale ku dhejinnay aasaaska muwaadinimada dijitaalka ah ee u oggolaanaya ardayda inay ku xirmaan khibradaha dhabta ah. Waxaan dooneynaa ardayda inay ka tarjumaan ficilladooda ah inay yihiin macaamiil muhiim ah iyo wax ku biiriyaha wanaagsan ee adduunka dijitaalka ah.

Foomka caawinta iyo taageerada tignoologiga >