Desktop Schools Popup

Select a School

Isbadalada Dugsiga ee Cimilada La xiriira

Dugsiga mararka qaar waxaa loo baahanayaa in la joojiyo ama dib loo dhigo ayada oo ay saba u yihiin cimilada iyo xaaladaha wadidda gawaarida oo xumaata. Labada maalmood ee cimiladu ugu xuntahay sannad kasta, dugsiga waa la joojiyaa. Maalin kasta oo cimiladu xuntahay oo ka danbaysa labada maalmood ee koowaad waa Maalin si Onleen ah wax loo baranayo(E-Learning Day), ayada oo ardaydu wax baranayaan ayaka oo guriga jooga. Ma jirin wax joojin dugsi ah sannad dugsiyeedka 2022-23

Macluumaadka Ku saabsan Isbadalada ku yimid Jadwalka Dugsiga

Hadii go’aanka lagu gaaro in wax laga badalo jadwalka dugsiga, waxaa macluumaad marka koowaad la iskula wadaagayaa District196.org iyo websaytyada dugsiyada, iyo sidoo kale Twitter (@ISD196Schools) iyo Facebook (@District196); degmada ayada oo la adeegsanayo wicitaan teleefoonka ah iyo iimayl lagula xiriirayo waalidiinta, mas’uuliyiinta iyo shaqaalaha, fariin qoraal ah (kaliya waxaa loo dirayaa waalidiinnta doorta fariin qoraaleedka ayaka oo qoraal ahaan “Y” u diraya 67587 hubinayana); in fariin ahaan loogu kaydiyay khadka macluumaadka degmada ee 651-423-7700, iyo xarumaha telefishinada maxaliga ah (ka raadi “Rosemount-Apple Valley-Eagan Public Schools”).

Haddii go'aanku yahay in dugsiga lagu qabto sidii loo qorsheeyay, ma jiro wax war ah oo ka socda degmada.

Isbadalada Dugsiga ee Cimilada La xiriira

Go'aannada lagu beddelayo jadwalka dugsiga cimilada qabowga daran ah awgeed waxaa la gaaraa 6:30 fiidnimo habeen kahor. Dugsiyada Degmada 196 ayaau joojin doona dugsiga cimilada oo qabow darteed HADDII saadaasha Adeegga Cimilada Qaranku ee 6 -da aroornimo subaxnimada soo socota ay ku baaqdo:
•    Heerkulka hawada oo -25 digrii Fahrenheit ah ama ka qabow, AMA
•    Qabowga dabaysha -35 digrii Fahrenheit ama ka qabow.

Dhaawacyada qabowgu jirka u gaysto ayaa ku imaan kara muddo ka yar 10 daqiiqo inta lagu jiro heerkuladaan qabow ee khatarta badan. Haddii dugsiga loo joojiyo cimilada oo qabow darteed, barnaamijka SAC waxaa lagu bixinayaa goobo horay loo cayimay, ayada oo KALIYA la siinayo qoysaska hadda ka diiwaangashan SAC.

Go’aanada ku Salaysan Badqabka iyo Qodobada Badan

Hoggaamiyeyaasha degmadu waxay fahamsan yihiin in go’aamadaanu saamayn ku yeelanayaan qoysas fara badan oo u baahan in ay samaystaan isdiyaarin gaar ah marka dugsigu uusan furnayn. Tabashada muhiimka ah ee samaynta go’aanadaan lagu salayeeyay waa badqabka ardayda, shaqaalaha iyo dadka kale ee bulshada katirsan. Qodobada laga fakaray waxaa kamid ah xaaladaha waddooyinka, awoodda aragtida, heerka barafka, qabowga dabaysha, saadaasha inta ka hartay maalinta iyo talaabooyinka degmooyinka kale ee aageenna ku yaala. Guud ahaan, haddii waddooyinku yihiin kuwo la mari karo lana rumaysan yahay in basasku awood u yeelan doonaan dhammaystirka safarkoodda ayada oo dib udhac yar kaliya ku imaanayo, dugsigu waa uu soconayaa. 

Kormeeraha guud ayaa go’aamdaan qaadanaya asaga oo ku salaynaya waxa u roon dhammaan caruurta degmada. Haddii waalidiintu ka walaacsan yihiin in ay caruurtooda dugsiyada usoo diraan ayada oo ay sabab u yihiin xaaladaha cimiladu, markasta ayaka ayaa iska leh go’aanka ku saabsan in ay caruurtooda guriga ku haystaan.

Maalmaha Barashada Onleenka ah

Sharciga Minnesota wuxuu u oggol yahay iskuulada degmadu inay haystaan ilaa 5 Maalmood oo E-Learning(Waxbarashada onleenka ah) sanad dugsiyeed kasta si loogu oggolaado ardayda inay sii wataan barashada guriga markay xaaladaha cimiladu ka dhigaan mid aan ammaan ahayn inay dugsiga tagaan shaqsi ahaan. Gudaha Degmada 196, Maalmaha Waxbarashada onleenka ah (E-Learning Days) ayaa la qabanayaa HADDII ay dhacdo in la joojiyo dugsiyada tiro ka badan laba jeer hal sannad dugsiyeed gudihiis; kan saddexaad ee maalinta todobaad ee cimiladu xuntahay, haddii loo baahdo, waxay noqon doontaa Maalmaha Waxbarashada onleenka ah(E-Learning Days). Arday kasta oo aan loo qorsheynin inay dugsiga joogaan maalintaas, kama qaybgalaan Maalinta Waxbarashada tooska ah (E-Learning).

Snow on a school bus