Desktop Schools Popup

Select a School

Isdiiwaangelinta Dugsiga

Tallaabada ugu horreysa ee hannaanka isqorista waxay ka dhacdaa onlayn iyadoo loo sii marayo nidaamka Isdiiwaangelinta Onlaynka ah ee Kambaska. Isticmaal mid ka mid ah botoonnada soo socda ee isdiiwaangelinta kahor si aad u dhammaystirto tallaabada ugu horreysa hannaanka isqorista. Hubi inaad dibu-eegto DHAMMAAN macluumaadka ku qoran boggan kahor intaadan bilaabin hannaanka ka horreeya isdiiwaangelinta ee ilmahaaga.

Isdiiwaangelinta ee ilmahaaga

Tiro-Koobka Ardayda

Xogta tirokoobka ayaa loo baahan yahay si loo qoro ilmahaaga Degmada 186. Waxay sidoo kale caawisaa hubinta tirada saxda ah ee degganayaasha degmada taas oo loo isticmaalo in lagu saadaaliyo koritaanka dhigashada dugsiga ee mustaqbalka iyo macluumaadka xuduudda.

Haddii aa qabto su’aalo ku saabsan foomka tirokoobka ama xogta la codsaday, kala xiriir Kormeeraha Macluumaadka Ardayga Kim Reis halkan Kim.Reis@district196.org.

Kheyraadka