Desktop Schools Popup

Select a School

Waxbarashada Gaarka ah

Fursado Loo Siman Yahay Si Loo Dedejiyo Koritaanka

Waxaan siineynaa adeegyo isdaba-joog ah oo loogu talagalay ardayda naafada ah. Waaxdeenna Waxbarshada Gaarka ah waxay u adeegtaa ku dhowaad 4,500 oo arday oo da 'ahaan u dhexeeya dhalashada illaa 21 jir. Dhammaan iskuulada ku yaal degmadeena waxay bixiyaan adeegyo waxbarasho gaar ah macalimiinta shatiyeysan ee shatiyada leh waxayna bixiyaan taakuleyn faragelin, qiimeyn iyo waxbarid waxbarashada khaaska ah.

Degmada 196 waxay bixisaa noocyo badan oo adeeg bixin ah. Ardayda badankood waxay ka helaan adeegyo dugsiga xaafadooda iyo, markay suurtagal tahay, fasalkooda waxbarashada guud. 

Tacliinta Gaarka ah waa waxbarasho khaas ah oo u gaar ah ardayga iyada oo aan waalidiinta wax kharash ah uga fadhin. Tilmaamaha waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha gaarka ah ee ilmaha naafada ah. Carruurtu waa inay buuxiyaan shuruudo gaar ah oo ay dejiyeen Gobolka Minnesota iyo Dawladda Federaalka si ay u helaan adeegyada waxbarashada gaarka ah.  Waxbarashada Gaarka ah waa adeeg waxbarasho, maahan meel.

Si loo helo adeegyada waxbarashada gaarka ah, waa in ardaygu marka hore la qiimeeyo oo uu la kulmaa shuruudaha gobolka. Markaad uqalanto, Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP) ayaa loo sameeyay ardayga.

Barnaamijyada La Heli Karo

Lagal Xiriirayo

Andrea Guttormson

Job Title: Coord of Special Education
Titles: Coord of Special Education
Locations: District Service Center
Email:

Paula Kirschenheiter

Job Title: Coord of Special Education
Titles: Coord of Special Education
Locations: Dakota Valley Learning Center
Email:

Jenne O'Neill-Mager

Job Title: Coord of Special Education
Titles: Program Coordinator
Locations: Transition Plus
Departments: Special Education
Email:

Christine Gorman

Job Title: Coord of Special Education
Titles: Coord of Special Education
Locations: District Service Center
Departments: Special Education
Email:

Lindsay Engberg

Job Title: Coord of Special Education
Titles: Coord of Special Education
Locations: District Service Center
Departments: Special Education
Email:

Andrea Engstrom

Job Title: Coord of Special Education
Titles: Coord of Special Education
Locations: Dakota Ridge School
Departments: Special Education
Email: