Desktop Schools Popup

Select a School

Dugsiyada Soo-jiidashada

Waxbarashada cusub ee qarniga 21aad

Waxaannu haynaa shan dugsi hoose, mid dhexe iyo laba dugsi sare oo fursado soo-jiidasho ah. Dugsiyada soo-jiidashada waa dugsiyo dawladeed oo bilaash ah oo lagu habbeeyo mowduucyo gaar ah oo loogu talogalay inay ka qaybqaatan danaha ardayda iyo fikradahooda. Deegaankeenna waxbarashada dugsiga soo-jiidashadu waxaa loogu talogalay in si guul ah wax loogu baro ardayda.

Waannu ku faraxsanahay deegaanka waxbarasho ee cusub ee aan ka abuurnay Degmada 196, iyo qaabka kale ee aan ula macaamilno ardaydeena waa barnaamijkeena soo-jiidashada. Inta la siinayo waalidiinta xulasho kordhin, dugsiyadeenna soo-jiidashadu weli waxay siiyaan manhajka aasaasiga ah ee degmada goobaha sayniska, xisaabta, farshaxanka luqadda iyo cilmiga bulshada.

Si aad u dhigato dugsiyadayada hoose iyo dhexe ee soo-jiidashada, iyo Dugsiga Daraasaadka Deegaanka, waalidiintu waa inay buuxiyaan codsi. Bakhtiyaa-nasiib ayaa loo qabtaa dhibcaha heerarka dugsiga hoose iyo dhexe. Soo gelitaanka Dugsiga Daraasaadaha Deegaanka waxay ku saleysan tahay tirada codsadayaasha.

Halkan ka daawo bandhigga Dugsiga Soo-jiidashada

Dugsiyadeena Soo-jiidashada

Dalxiisa ama codso maanta

U doorista dugsi ilmahaaga waa hab xammaasad leh. Waxaannu ku martiqaadeynaa qoysaska inay ku dalxiisaan dugsigeenna soo-jiidashada si ay u helaan halka ku habboon ardaygooda. Fadlan la xiriir dugsiga aad dooratay si lagugu qorsheeyo dalxiis (fadlan ogsoonow iyadoo ay ugu wacan tahay COVID dalxiiska shaqsiyeed aya hakad ku jira, fadlan ula xiriir dugsiyada si toos ah macluumaad intaa ka badan).

Daaqadda codsashada bakhtiyaa-nasiibka dugsiyada hoose iyo dhexe ee dugsiga soo-jiidashada ee 2021-2022 waxaa la furi doonnaa Nofeembar 4, 2020 waxayna socon doontaa ilaa Janaayo 6, 2021 (dugsiga hoose) iyo Febraayo 10, 2021 (dugsiga dhexe).

Bakhtiyaa-nasiibka waxaa loo qaban doonnaa Badhtamaha Janaayo 2021 dugsiyada hoose iyo Badhtamaha Febraayo dugsiga dhexe.

Dugsiga Daraasaadka Deegaanka wuxuu u qaataa codsiyada si joogto ah.