Desktop Schools Popup

Select a School

Baaritaanka Caruurnimada Xiliga Hore

Caruurta da’doodu u dhexayso 3.5 iyo 4 sanno, kuwaas oo ku nool Degmada 196, waxay u baahan yihiin in ay ka qaybqaataan baaritaanka caruurnimada xiliga hore. Waxay qaadanaysaa qiyaastii 20-40 daqiiqo in lagu dhammaystiro laguna soo aruuriyo waraaqaha/foomamka iyo macluumaadka looga baahan yahay balantaan. Sidaa darteed, waxaan waalidka/mas’uulka weydiisanaynaa in uu buuxiyo dukumiintiyada soo socda KAHOR ballanta canugga.

Fadlan soo buuxi oo keen waxyaabaha soo socda xiliga ballanta canuggaaga. Wakhtihu wuxuu noqon doonaa mid cariiri ku ah buuxinta waraaqaha/foomamka inta lagu jiro balanta canuggaaga.

Kaliya buuxi oo soo gudbi foomka tirakoobka hoose haddii uu ku weydiiyo shaqaalaha baaritaanka marka balanta lagu sameeyo teleefoonka ama iimayl:

Student and Census Information Form

FOOMKA MACLUUMAADKA ARDAYGA IYO TIRAKOOBKA 

NA SOO GAAR OO ISDIIWAANGALI SI AAD BALAN U QABSATO

Silver Bell Learning Center Location Map

BALAMAHA WAXAA LAGU MUDDAYSAN KARAA QAAB ONLEEN AH 

Intaa waxaa dheer, waxaad no soo diri kartaa iimayl ama waad nasoo wici kartaa si aad isu diiwaangaliso haddii aad ku dhiban tahay muddaysigeena onleenka ah:

Wakhtiga ugu horeeya ee balantu waa 8 subaxnimo wakhtiga ugu danbeeyana waa 3:00 galabnimo.

Nagu soo bookho xafiisyadeena Baaritaanka Caruurnimada Xiliga Hore, ee ku yaala:
2120 Silver Bell Road, Eagan, MN 55122