Desktop Schools Popup

Select a School

Carruurnimo Hore

Carruurnimada Hore Waa Waqti Daahfur Weyn!

Waxaan u fidinaa barnaamijyo kala duwan carruurta yaryar iyo waalidkood. Carruurta oo loo soobandhigo wax-barashada iyaga oo da ’yar waxay gacan ka geysan kartaa dejinta aasaas xoogan ee barashada nolosha oo dhan.

Kahor gelitaanka xannaanada, dhammaan carruurta  da’da u dhaxayso 3,5 ilaa 4 sano jir kuna nool Degmada 196 waxay u baahan yihiin inay kaqeybqaataan baaritaanka.

Haddii aad rabto inaad ballan sameysato:

  • Emayl ahaan uga tag magaca, taariikhda dhalashada iyo lambarka taleefoonka ugu fiican ee lagula soo xiriiri karo oo ballanta ballanta ilmahaaga

Ballanta ugu horreysa ee la heli karaa waa 8-da subaxnimo iyo tan dambe ee 3-da galabnimo.

Naga soo booqo xafiisyada Carruurnimada Hore, oo ku yaal: Xarunta Adeegga Degmada 196 - 14301 Diamond Path, Apple Valley, MN 55124.