Desktop Schools Popup

Select a School

Qoysaska Cusub

Ku soo dhowow Degmada 196! Waa farxad in adiga iyo ardaygaaga lagu soo dhoweeyo degmadeena. 

Boggan, waxaad ku ogaan doontaa in macluumaadkawaxa  si fudud loogu abaabulay iyada oo maskaxda lagu hayo waalidiinta/wakiilada degmada 196.

Boggan wuxuu ka tarjumayaa dadaalka aan wadno  inaan si wax ku ool ah u la xiriirno oo aan siino macluumaadka ugu dambeeyay ee qoysas badani u baahan yihiin si loo hubiyo guusha ardaygooda.

 ku hel dugsigaaga cinwaan

Dib loo eegay 2022-23 Kaalandarka Sannad Dugsiyeedka

Dib loo eegay 2023-24 Kaalandarka Sannad Dugsiyeedka

Ama wac 651-423-7640 si aad uhesho dugsiga ku habboon cinwaankaaga.