Desktop Schools Popup

Select a School

Taageerada Caafimaadka Maskaxda

Marka la eego cudurka dillaaca ee coronavirus (COVID-19), waxaan fahamsanahay sida ay muhiim u tahay bixinta taageerada inta lagu jiro dhibaatadan caafimaadka bulshada. Fadlan tixraac ilaha ku yaal boggan wixii caawimo ah ee wax ka qabashada baahiyaha caafimaadka maskaxda muddada waqtigan walaaca leh. Waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad la xiriirto la-taliyaha dugsigaaga, adeegaha bulshada, kalkaalisada ama cilmu-nafsiga si ay kuu siiso taageero dheeri ah.

Ha ka waaban inaad sameyso wicitaan noocan oo kale ah haddii aad ka shakisan tahay in qof khatar ku yahay naftooda. Waxay badbaadin kartaa qofkaas noloshiisa.

Jadwalka Ka Hortagga Ismiidaaminta ee 1-800-273-TALK (800-273-8255).

Caawinta Afka ee Af-soomaaliga >

XIRIIRAD DEGMADA DAKOTA

Kate Bartlein, Baraha Waalidka iyo Isuduwaha Mashruuca ee Isbahaysiga Qaranka ee Cudurka Maskaxda (NAMI)

  • 651-645-2948, Ext. 197, kbartlein@namimn.org
  • Kate waxay fududeysaa kooxaha taageerada waalidka iyo walaalaha, waxay ka caawin kartaa waalidiinta inay maraan nidaamka caafimaadka maskaxda, waxay siisaa tababar ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha

Qaybta Jawaabta Dhibaatada ee Degmada Dakota: 952-891-7171

Degmada Dakota COVID-19 lambarka khadka tooska ah: 952-891-7834; furan Isniinta-Jimcaha 8:30 subaxnimo ilaa 4 galabnimo

KA WALWALAY CAAFIMAADKAAGA MASKAXDA:

  • Wac khadka diirran 651-288-0400 ama farriin Taageero ugu dir 85511 ama wac 844-739-6369
  • Ka wac kooxda dhibaatada deegaanka ** CRISIS ama halkan guji si aad u hesho lambarrada degmada
  • Adeegso Khadka Dhibaatada adigoo fariin u diraya MN 741741
  • Ka wac khadka caawinta dhibaatada SAMHSA Musiibada 1-800-985-5990

Xiriirada Caafimaadka Maskaxda