Desktop Schools Popup

Select a School

Macluumaadka COVID-19

Degmada 196 waxay u heellan tahay inay siiso jawi badbaado leh oo caafimaad leh shaqaale kasta, arday, waalid iyo martida xadidan ee dhismayaashayada.

Qorshahan hawlgalku wuxuu tilmaamayaa oo sharxayaa dhaqammada iyo hab-maamuuska si loo hubiyo inaan helno jawi waxbarasho oo badbaado iyo caafimaad leh, iyo gacan ka geysashada yareynta gudbinta COVID-19 ee bulshada dugsiyadeena.

Macluumaadka Degmada COVID-19 >

Qorshaha Hawlgalka COVID-19 loogu talagalay Ardayda, Qoysaska & Martida Sannad Dugsiyeedka 2021-22 

COVID-19 tallaalka iyo macluumaadka goobta baaritaanka

First page of the PDF file: vaxfactssom

Waxyaabaha Go'aaminta Furaha u ah

Seddex arrimood oo muhiim ah ayaa hagta geedi socodkeena go'aan gaarista marka aan go'aamineyno qaabka waxbarasho ee ugu habboon Degmada 196: hagitaanka ka imanaya gobolka iyo saraakiisha deegaanka; caafimaadka iyo badbaadada bulshadeena; iyo qiimaha shaqaalaheena.

1. HAGAHA GOBOLA & DEEGAANKA

Degmo ahaan, waxaan ku tiirsannahay hagista lagu bixiyay Qorshaha Barashada Badbaadada Ee Minnesota   iyo Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Dakota iyo waaxaha waxbarashada iyo caafimaadka ee gobolka. 

2. CAAFIMAADKA & BADBAADADA

Caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena, shaqaalaheena iyo qoysaskeena ayaa ah ahmiyadeena koowaad.  Waxaan hirgalinay dhowr talaabo oo badbaado ah waxaana si joogto ah ula soconaa heerarka kiisaska gobolada iyo degmada 

3. SHAQAALAYNTA

Hadafkeenu waa in aan siino shaqsi ahaan wax barasho intii suurtagal ah iyadoo lagu saleynayo sicirka kiisaska COVID-19, hagista gobolka iyo awooda si kufilan looga shaqeeyo iskuuladeena loona buuxiyo maqnaanshaha.

Khayraadada