Desktop Schools Popup

Select a School

Adiga ayaa Ka Tirsan Degmada 196!

A Somali female student walks across the stage at graduation

Ku soo dhowow Degmada 196! 

Ku soo dhowow Degmada 196, halkaas oo himiladeennu tahay inaan ardayda waxbarno si ay u gaaraan awooddooda buuxda!  Waxaan soo dhaweyneynaa, xushmeyneynaa oo ixtiraameynaa dhammaan ardayda iyo qoysaska Degmada 196  iyadoo la siinayo lana hubinayo isgaarsiin macno leh oo hufan dhammaan dhinacyada, barnaamijyada, fursadaha iyo adeegyada la xiriira waxbarashada carruurtooda ee luqaddooda ay doorbidayaan si loo hubiyo sinnaanta iyo helitaanka dhammaan qoysaska.

*Haddii aad tagto bog ku qoran af Ingiriis, waxaad si maanuwal ah ugu turjumi kartaa bogga luqadda aad doorbideyso adigoo gujinaya Select Language oo ku taal xagga sare ee websaydka.

Xubinnimada xagaaga YMCA ee ARDAYDA Fasalada 9-12

“Hel Xagaa” waxa ay uu fidin doonaa goob amaan iyo raaxo leh kurayda si ay uga helaan xubinimo BILAASH ah rugaha YMCA da ee deegaankooda. Kuraydu waxa ay tagi kari doonaan 20 goobood oo YMCA da Waqooyiga ah si ay ugu raaxaystaan kubadda kolayga, barkadaha dabaasha, biyo ku bood-boodida, rugaha fayadhowrka, fasallada kooxaha wada jimicsiga iyo Wi-Fi bilaash ah iyo waxyaabo kale! IS-DIIWAAN GELINTU WAXA AY BILAABMI BISHA MAAJO 31.

Si aad isu diiwaan gelisid, booqo goobtaada Y ama uga biir khadka (online) https://www.ymcanorth.org/getsummer

*Xubinimada bilaashka ah waxa ay heli karaan bisha Maajo 31-Agoosto 31, 2022 kurayda galaysa fasallada 9-12 ee aan horey u lahayn xubinimo YMCA ah 60-kii cisho ee la soo dhaafay gudahooda. Xubinimo xadidan ayaa ka jirta goob walba.

 

Wax Ka Baro Barnaamijyadeena Waxbarashada