Desktop Schools Popup

Select a School

Vietnamese - Letter, Student User Agreement, and Optional Protection Plan (Elem)

Học Tập Năng Động với Phương Pháp Tiếp Cận 1:1

Gửi đến các Phụ Huynh/Người Giám Hộ Học Sinh Bước Vào Lớp 4 và 5 Mùa Thu năm 2018,

Mùa thu này, con quý vị sẽ nhận được iPad của học khu để hỗ trợ việc học tập tại trường và ở nhà. Học Tập Năng Động với Phương Pháp Tiếp Cận 1:1 được một đội đặc nhiệm xây dựng làm khuôn khổ dành cho việc học tập và công nghệ tại Học Khu 196 vào năm 2013. Sau nhiều năm xây dựng năng lực giáo viên trong các lớp học beta 1:1 và đạt được sự phê duyệt về cấp kinh phí của cử tri vào cuộc trưng cầu dân ý tháng 11 năm 2015, mỗi học sinh từ lớp 4-12 cuối cùng sẽ được học khu cấp một iPad để hỗ trợ và nâng cao việc học tập. Chúng tôi cũng đang trong quá trình tăng cường tiếp cận công nghệ trong trường cho các học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 3.

Con quý vị sẽ nhận một iPad trong tháng đầu của năm học. iPad có thể được sử dụng trong lớp học để hướng dẫn học sinh qua các cuộc trò chuyện về quyền công dân số trong khi thiết lập các thói quen và quy trình trước khi được đem về nhà. Giáo viên sẽ quyết định khi nào các học sinh sẽ mang thiết bị về nhà.

Trước khi nhận iPad, quý vị sẽ cần phải hành động theo hai mục sau trong FeePay vào tháng 8:

 • Truy cập tài khoản FeePay của quý vị và tìm các mục CHẤP NHẬN Thỏa Thuận Người Dùng iPad 19-20 (Lớp 4 đến 12) hoặc TỪ CHỐI Thỏa Thuận Người Dùng iPad 19-20 (Lớp 4 đến 12). Trong các mục này, quý vị sẽ phải hoàn thành hai nhiệm vụ.
 1. Chấp Nhận hoặc Từ Chối Chương Trình Bảo Vệ Tùy Chọn: Không mất phí tham gia truy cập 1:1 bằng một iPad thuộc sở hữu của học khu. Tuy nhiên, nếu cần thiết, các gia đình phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí sửa chữa hoặc thay thế các iPad bị hư hỏng, mất hoặc bị đánh cắp. Vì những lý do này, Chương Trình Bảo Vệ Tùy Chọn sẽ được cung cấp cho các gia đình. Thông tin chi tiết về Chương Trình Bảo Vệ Tùy Chọn đã được đính kèm. Quý vị có thể xác định xem quý vị muốn Chấp Nhận hay Từ Chối Chương Trình Bảo Vệ Tùy Chọn này. Sau ngày 6 tháng 10 năm 2019 bất kỳ gia đình nào không hoàn thành quy trình sẽ được ghi nhận là từ chối chương trình bảo vệ.
 2. Thỏa Thuận với Người Dùng Học Sinh: Điều quan trọng là các học sinh và gia đình phải ghi nhớ các hướng dẫn và kỳ vọng được nêu trong Thỏa Thuận với Người Dùng iPad là Học Sinh (mẫu đính kèm). Quý vị và con quý vị sẽ cần phải đồng ý với các điều khoản của Thỏa Thuận với Người Dùng Học Sinh để có thể mang thiết bị thuộc sở hữu của học khu của quý vị về nhà vào ngày ra mắt.

Liên hệ với trường học của con quý vị nếu quý vị cần hỗ trợ để truy cập FeePay.

 • Lập các hướng dẫn và kỳ vọng dành cho gia đình liên quan đến iPad tại nhà. Cùng trao đổi với (các) con của quý vị để xác định những kỳ vọng liên quan đến các câu hỏi sau đây. Quý vị cũng có thể mong muốn xây dựng một Chương Trình Truyền Thông Gia Đình cùng nhau (www.healthychildren.org/mediauseplan).
 1. iPad có thể được sử dụng ở đâu trong nhà?
 2. iPad có thể được sử dụng để làm gì?
 3. Quý vị nên sử dụng iPad ở nhà bao lâu mỗi ngày?
 4. Thiết bị nên được sạc pin ở đâu vào ban đêm?

(Đã hoàn thành trong FeePay)

Chương†Trình†Bảo Hiểm Tùy Chọn cho Thiết Bị†Điện Tử

Với $20 mỗi năm cho mỗi iPad, quý vị có thể mua một Chương Trình Bảo Hiểm để bảo hiểm cho thiệt hại ngoài ý muốn đối với các iPad do học khu phát cho các học sinh dưới hình thức là một phần của Chương Trình Công Nghệ Học Tập của Học Khu 196. Chương Trình Bảo Hiểm được cung cấp dưới dạng một tùy chọn và không bắt buộc cho học sinh được nhận thiết bị. (Có sẵn tùy chọn giảm phí cho các gia đình đủ tiêu chuẩn nhận bữa trưa miễn phí/giảm giá).

NẾU QU† VỊ†CÓ MUA CHƯƠNG†TRÌNH†BẢO HIỂM

Các bộ†phận được bảo hiểm:

 • Thiệt Hại Ngoài † Muốn – trường hợp đầu tiên bao gồm khoản bảo hiểm toàn bộ (chi phí bộ phận và nhân công) cho mọi thành phần bên trong và bên ngoài bao gồm:
Kính và màn hình LCD (lớp dưới kính) Giắc cắm tai nghe
Các nút Pin
Micrô Vỏ bảo vệ
 • LƯU Ý: Các trường hợp thiệt hại ngoài ý muốn bổ sung sẽ tốn $40 cho mỗi lần, với khoản bảo hiểm tương đương. Nếu có ba trường hợp thiệt hại ngoài ý muốn, học sinh phải nộp lại thiết bị cho một nhân viên được chỉ định vào cuối mỗi ngày.
 • Trộm Cắp – phải bao gồm báo cáo cảnh sát; mọi thiết bị điện tử của học khu có thể được theo dõi và ngừng kích hoạt để giảm thiểu nguy cơ bị trộm cắp.

Các†trường hợp không†được bảo hiểm:

 • Thiệt hại mà học sinh cố tình gây ra hay hoặc được cho phép
 • Mất thiết bị (không có báo cáo cảnh sát)
 • Dây nguồn/bộ điều chỉnh nguồn (trừ khi được bảo hiểm theo bảo hành của nhà sản xuất) – Chi Phí Thay Thế Gần Đúng:
  • Dây của hãng Apple = $19
  • Bộ Điều Chỉnh của hãng Apple = $19

NẾU QU† VỊ†KHÔNG MUA CHƯƠNG†TRÌNH†BẢO HIỂM

Gia đình của học sinh chịu trách nhiệm cho chi phí thay thế (nếu bị mất hoặc trộm cắp) và sửa chữa. Các chi phí thay thế ước tính và các sửa chữa phổ biến nhất như sau:

Thay thế

 • iPad = $299
 • Vỏ bảo vệ = $50

Sửa chữa

 • LCD bị hư hại hoặc vỡ = $135
 • Kính bị hư hại hoặc vỡ = $95

 

Chương Trình Bảo Hiểm có thể được mua tại bất kì thời điểm nào trong năm học. Tuy nhiên, nếu như mua sau khi cấp thiết bị điện tử, thiết bị trước tiên phải được nhân viên kiểm tra để xác nhận tình trạng. Bất kì tình trạng hư hại, mất mát hoặc trộm cắp của một thiết bị do học khu phát phải được báo cáo ngay lập tức cho nhân viên, bất kể liệu đã mua Chương Trình Bảo Hiểm hay chưa.


(Đã hoàn thành trong FeePay)

Thỏa Thuận Người Dùng iPad của Học Sinh

Là một phần của chương trình Học Tập Năng Động với Phương Pháp Tiếp Cận 1:1 của Học Khu 196, các em sẽ được cung cấp một thiết bị (iPad) của học khu để dùng tại nhà và ở trường. Để có thể sử dụng đầy đủ thiết bị của học khu, học sinh và gia đình bắt buộc phải cam kết theo các hướng dẫn và mong đợi liệt kê dưới đây và ở mặt sau. Các em cần phải†đồng ý với†các†điều khoản†bên†dưới trực tuyến†thông†qua†FeePay†để†có thể†mang thiết bị†do học khu phát cho các em về nhà vào ngày triển khai.

Xin lưu ý rằng nếu quý vị không có dịch vụ internet không dây tại nhà, con quý vị vẫn có thể dùng iPad ngoại tuyến để truy cập nội dung, bài học và các ứng dụng. Thông tin bổ sung về các lựa chọn khác cho truy cập internet không dây, như= trạm phát di động và các tùy chọn Wi-Fi chi phí thấp sẵn có tại trường của con quý vị.

Là học sinh nhận thiết bị (iPad) của học khu...

Tôi sẽ†sử†dụng thiết bị†để†học tập bằng cách truy cập và phân tích thông tin, phối hợp và liên lạc, giải quyết vấn đề, cải tạo và sáng tạo để nâng cao việc học tập của tôi.

Để sử dụng thiết bị cho học tập, tôi sẽ…

 • mang thiết bị đến trường được sạc đầy pin mỗi ngày;
 • yêu cầu cho phép và/hoặc công nhận trước khi tôi đăng, phân phối hoặc sử dụng thông tin do người khác tạo ra;
 • liên lạc một cách có trách nhiệm, tôn trọng và tử tế với những người khác;
 • chỉ tải về các ứng dụng do giáo viên chỉ định, và
 • sử dụng thiết bị hợp lý trong thời gian học.

 

Tôi sẽ†giữ†gìn thiết bị và đảm bảo trả lại thiết bị trong tình trạng nguyên vẹn như khi tôi nhận được.

Để giúp giữ thiết bị ở tình trạng tốt, tôi sẽ…

 • luôn giữ vỏ trên thiết bị do học khu cung cấp;
 • đồng ý trả lại thiết bị, vỏ và dây nguồn trong tình trạng hoạt động tương tự như khi tôi nhận được;
 • liên lạc với giáo viên và/hoặc chuyên gia hỗ trợ thiết bị di động ngay nếu thiết bị bị mất, bị đánh cắp, hư hại hoặc hỏng;
 • hợp tác trong bất kỳ báo cáo cần thiết nào của cảnh sát nếu thiết bị bị đánh cắp;
 • đồng ý rằng tôi có thể phải chịu trách nhiệm cho chi phí sửa chữa hoặc thay thế cho bất kỳ mất mát hoặc hư hại nào xảy ra trong khi thiết bị được giao cho tôi;
 • đọc và tuân theo những mong đợi trên trang tài nguyên Giữ Gìn iPad của Học Khu 196;
 • là người dùng duy nhất của thiết bị này;
 • sạc đầy thiết bị bằng cách cắm tại nhà mỗi tối; mang trong ba lô hoặc cặp khi đến trường và về nhà;
 • để xa thức ăn, chất lỏng, nam châm và nhiệt độ quá nóng hoặc lạnh;
 • lau iPad bằng vải khô khi bị bẩn, và
 • cất iPad ở nơi an toàn và bảo đảm khi tôi không sử dụng.

 

Tôi sẽ†đưa†ra†lựa chọn có trách nhiệm trực tuyến hoặc ngoại tuyến khi sử dụng thiết bị.

Để đưa ra các lựa chọn tốt trong khi sử dụng thiết bị, tôi sẽ…

 • tôn trọng bản thân và những người khác trực tuyến bằng cách tuân theo chính sách Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin Được Chấp Nhận – Học Sinh và chấp thuận Giấy Cho Phép Tiếp Cận và sử Dụng Internet của Học Sinh;
 • báo cáo ngay cho người lớn nếu tôi bị bắt nạt trực tuyến hoặc nhận thấy người nào đó bị bắt nạt trực tuyến;
 • sử dụng tài khoản mạng được chỉ định cho tôi và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của tôi;
 • chỉ sử dụng camera và video cho các mục đích của chương trình giảng dạy theo sự cho phép trong chương trình của học khu;
 • luôn khóa bằng mật mã khi không sử dụng;
 • chỉ chia sẻ mật mã và mật khẩu với phụ huynh và nhân viên nhà trường;
 • bảo vệ thông tin riêng tư trực tuyến của tôi và người khác;
 • cân bằng giữa thời gian sử dụng thiết bị và tham gia các hoạt động khác của tôi;
 • ghi nhớ rằng những gì tôi đăng trực tuyến là vĩnh viễn và là một phần dấu chân kỹ thuật số của tôi;
 • cho phép phụ huynh/người giám hộ và nhân viên nhà trường kiểm tra thiết bị và theo dõi việc sử dụng của tôi bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo, và
 • thực hiện tất cả các yêu cầu của phụ huynh/người giám hộ và nhân viên nhà trường về cách thức và thời gian tôi sử dụng thiết bị của mình.

 

Đối Với Học Sinh: Bằng cách ký tên vào dưới đây các em hiểu rằng việc vi phạm thỏa thuận người dùng có thể dẫn đến hành động kỷ luật theo thủ tục của trường và các chính sách của Học Khu 196 và/hoặc dẫn đến việc mất quyền sử dụng thiết bị và các đặc quyền.

____Thực hiện điện tử trong FeePay_________

Tên Học Sinh Viết In

____Thực hiện điện tử trong FeePay_________

Chữ Ký của Học Sinh

______________

Ngày

 

Đối với (Các) Phụ Huynh/Người Giám Hộ: Bằng việc ký tên, tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét Thỏa Thuận Người Dùng iPad của Học Sinh và xem Video Thông Tin về Thiết Bị dành cho Gia Đình cùng với con tôi. Tôi đồng ý rằng tôi có thể chịu trách nhiệm cho chi phí sữa chữa hoặc thay thế cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào xảy ra trong khi thiết bị được giao cho con tôi.

____Thực hiện điện tử trong FeePay_________

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ Viết In

____Thực hiện điện tử trong FeePay_________

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ

______________

Ngày