Desktop Schools Popup

Select a School

801.7AR - Somali Community Listening Sessions

801.7AR - Somali Community Listening Sessions

Adopted: August 2021
Revised: November 2022

 

Download 801.7AR - Somali Community Listening Sessions

 

1.       Ujeeddo, Qaab -dhismeed iyo Jadwal.  Kulammada dhegeysiga bulshada ayaa ah fursado xubnaha Guddiga Dugsiga si ay ula xiriiraan xubnaha bulshada si ay u ururiyaan fikradaha ku saabsan walaacyada iyo/ama soo jeedinta.

1.1        Kulamada dhegaysiga bulshada waxaa lagu qabtaa dugsiyada degmada si ku -meel -gaar ah.  Kulamada waxaa la qabtaa bil kasta inta lagu jiro sanad dugsiyeedka waxaana loo qorsheeyey meel ka baxsan maalinta dugsiga si loo kordhiyo fursadda xubnaha dadweynaha inay ka soo qayb galaan.  Fadhi kasta oo dhegaysiga bulshadu waa inuu socdaa ilaa hal saac./

1.2        Kulamada dhageysiga bulshada waxaa lagu qabtaa dugsiyada degmada si wareeg ah. Kulamada waxaa loo qorsheeyeybil kasta inta lagu guda jiro sanad dugsiyeedka waxaana la qabtaa meel ka baxsan maalinta dugsiga si loo kordhiyo fursadaha xubnaha dadwaynaha ay ka soo qayb galaan. Fadhi kasta oo dhegeysi bulsho waa in uu ahaadaa ilaa mudo hal sac ah.

1.2     Kormeeraha guud ayaa go'aamin doona waqtiga, taariikhda iyo goobta kulan kasta oo dhegeysi oo beel kasta ah wuxuuna u soo bandhigi doonaa fadhiyada bulshada degmada dugsiga.  Fadhiyada dhegeysiga bulshadu waxay u furan yihiin dadweynaha, iyada oo ku xidhan xadka kartida.

1.3     Illaa saddex xubnood oo ka tirsan guddiga ayaa ka qaybgalaya fadhi kasta oo dhegeysiga beesha ah.  Kooramka Guddiga Dugsiga, ama guddi la aqoonsan yahay oo ka mid ah Guddiga Dugsigu ma imaan karo fadhi dhegeysi bulsho haddii aan fadhiga la soo dhejin sida uu qabo Sharciga Kulanka Furan.  Xubin kasta oo ka mid ah guddiga wuxuu heli doonaa fursad uu kaga qaybgalo hal ama in ka badan oo ah fadhiyada dhegeysiga bulshada sannad dugsiyeed kasta.

1.4     Kormeeraha guud ayaa laga yaabaa inuu ka qaybgalo fadhiyada dhegaysiga bulshada wuxuuna ku casuumi karaa maamulayaasha la soo xulay ama xubnaha kale ee shaqaalaha inay ka soo qayb galaan.

2.       Afhayeenada kulanka dhegeysiga bulshada

2.1     Illaa 10 daneeyayaasha degmada dugsiga ayaa laga yaabaa inay hore isu soo qoraan si ay u hadlaan illaa shan daqiiqo kulanka xiga ee la qabtay ee dhegeysiga bulshada ee jadwalka ah.  Si aad isu diiwaangeliso inaad hadasho, dadka hadlaya waa inay dhammaystiraan 801.7P, Codsiga Ka Hadalka Kulanka Dhegeysiga Bulshada, oo u soo gudbiyaan foomka la buuxiyey Kaaliyaha Fulinta ee Kormeeraha Guud iyo Guddiga Dugsiga ugu dambayn shan maalmood oo shaqo kahor fadhiga dhegeysiga bulshada ee xiga. Codsiyada af -hayeenka kalfadhiga dhegaysiga bulshada ee jadwalka ku xiga ayaa la tixgelinayaa; codsiyada kalfadhiyada xiga lama aqbalo.

2.1     Ilaa 10 daneeyayaasha degmada ayaa laga yaabaa inay hore u sku diiwaangaliyaan si ay u hadlaan ilaa shan daqiiqo kulanka xiga ee dhageysiga bulshada ee loo qorsheeyay. Si aad isu diiwaangeliso inaad hadasho, dadka hadlaya waa in ay buuxiyaan 801.7P, Codsiga ka hadalka Kulanka Dhagaysiga Bulshada, oo ay u gudbiyaan foomka oo dhamaystiran Kaaliyaha Sare ee Kormeeraha Guud iyo Guddida Dugsiga ugu dambayn 3:00 p.m. maalinta jimcaha ka hor kulanka xiga ee dhageysiga bulshada ee loo qorsheeyay. Keliya codsiyada hadalka ee kulanka dhageysiga bulshada ee la qorsheeyay ayaa la tixgaliyaa; codsiyada kulamada xiga lama aqbalo. kulanka waa la baajin doonaa haddii aanay daneeyayaashu saxiixin 3:00 galabnimo maalinta Jimcaha ka hor kulanka soo socda ee loo ballansan yahay. 

2.2     Haddii in ka badan 10 hadle ay soo gudbiyaan codsi waqtigiisa ku habboon, Kaaliyaha Fulinta ee Kormeeraha Guud iyo Guddiga Dugsiga, ama qofka loo xilsaaray, ayaa samayn doona bakhtiyaanasiibka kadib waqtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta si loo go'aamiyo 10 -ka  hadle.  shaqsiyaadka soo gudbiya codsi ku habboon ayaa lagu wargelinayaa natiijooyinka bakhtiyaanasiibka.

2.3     Haddii dhibco hadalku sii hadhaan wakhtiga fadhiga dhegaysiga bulshada loo qorsheeyey inuu bilaabmo, daneeyayaashu waxay iska qori karaan meelaha hadhay marka ugu horraysa, marka ugu horraysa ee la adeego bilowga fadhiga dhegaysiga bulshada waana inay dhammaystiraan 801.7P, Codsi ka Hadal Kulanka Dhegeysiga Bulshada. 

2.4     Daneeyayaasha degmada dugsiga ee u qalma inay ka hadlaan fadhiga dhageysiga bulshada waxay ku kooban yihiin dadka deggan degmada, hantida degmada ama milkiilayaasha ganacsiga, shaqaalaha degmada, ardayda hadda jirta iyo waalidiintooda/mas'uuliyiintooda, qandaraaslayaasha degmada, kuwa ku tartamaya qandaraasyada degmada ee u furan dalabka ama la siiyo laakiin aan la dhammaystiray, oo la oggolaaday wakiillada daneeyayaasha kor lagu tilmaamay.

2.5     Hadle kasta waxaa loogu yeeri doonaa magaciisa si markiisa uu u hadlo.  Hadlayaashu waxay lahaan doonaan ilaa shan daqiiqo si ay u hadlaan oo wakhti kasta oo ka harsan waxaa isticmaali kara xubnaha guddiga ama maamulayaasha si ay u weydiiyaan su'aalo caddaynaya. 

2.6     Fadhiga dhegeysiga ayaa la soo gabagabeynayaa kadib afhayeenkii ugu dambeeyay.  Su'aalaha afhayeenka ayaa sida caadiga ah dib loo dhigaa, iyadoo la sugayo tixgelinta maamulka iyo xubnaha guddiga ku habboon.

3.       Rajooyinka iyo Xaddidyada.

3.1     Xubnaha guddiga ee jooga fadhiga dhegaysiga bulshada ayaa soo rogi kara xaddidaadyo iyo xannibaadyo macquul ah, haddii loo baahdo, si loo siiyo fursad habsami leh, hufan oo caddaalad ah oo loogu talagalay dadka hadlaya in la maqlo.

3.2     Hadlayaashu ma isticmaali karaan fadhiyada dhegeysiga bulshada si ay hawada ugu soo gudbiyaan cabashooyinka ku saabsan shaqaale gaar ah ama shaqsiyaad kale.  Cabashooyinka noocaan ah waa in si gaar ah wax looga qabto.

3.3     Hadlayaashu waxaa laga filayaa inay u dhaqmaan si ixtiraam leh, u hoggaansamaan waqtiga xaddidan, raacaan tilmaamaha xubnaha guddiga iyo shuruudaha xeerarka degmada ama halista ah in loo qalmo inay ka hadlaan fadhiyada dhegeysiga bulshada ee mustaqbalka.

3.4     Faallooyinka lagu bixiyo fadhiyada dhegaysiga bulshada khasab ma aha inay matalaan aragtida maamulka ama Guddiga Dugsiga.