Adult Basic Education | ABE

ABE offers programs for adults to improve their skills so they can move ahead in their jobs, prepare for further education or improve their daily lives. Learn English, earn your High School Diploma or GED! Our caring, patient teachers will help you achieve your goal. Contact us for registration and class information (Program Overview).

Meet Our Staff

Schedule

A Proud Partner of the American Job Center Network

ABE ofrece programas para que los adultos mejoren sus destrezas, de modo que puedan avanzar en sus trabajos, prepararse para instruirse más o para mejorar sus vidas diarias. Aprenda inglés, obtenga su Diploma de Escuela Secundaria o GED (Diploma de Educación General). Nuestros afectuosos y pacientes maestros le ayudarán a lograr su objetivo. Comuníquese con nosotros para inscribirse o para obtener información sobre las clases.

ABE waxay bixisaa barnaamijyo dadka waawayn si ay u wanaajiyaan waxqabadkooda si ay ugu hormaraan shaqooyinkooda, isu diyaarinta waxbarasho dheeraad ah, ama wanaajinta noloshooda maalmeed. Baro luuqadda ingiriiska, kasbo shahaadadaada Dugsiga Sare ama midda lagu magacaabo GED! Macalimiinteena daryeelka leh oo sabirka leh waxay kaa caawinayaan si aad u gaarto ujeedadaada. Nala soo xiriir wixii diiwaan galin iyo macluumaadka fasalka.