Welcome to District 196 Community Education

Adult Basic Education | ABE

 

ABE offers programs for adults to improve their skills so they can move ahead in their jobs, prepare for further education or improve their daily lives. Learn English, earn your High School Diploma or GED! Our caring, patient teachers will help you achieve your goal. Contact us for registration and class information.

ABE ofrece programas para que los adultos mejoren sus destrezas, de modo que puedan avanzar en sus trabajos, prepararse para instruirse más o para mejorar sus vidas diarias. Aprenda inglés, obtenga su Diploma de Escuela Secundaria o GED (Diploma de Educación General).
Nuestros afectuosos y pacientes maestros le ayudarán a lograr su objetivo.  Comuníquese con nosotros para inscribirse o para obtener información sobre las clases.

ABE waxay bixisaa barnaamijyo dadka waawayn si ay u wanaajiyaan waxqabadkooda si ay ugu hormaraan shaqooyinkooda, isu diyaarinta waxbarasho dheeraad ah, ama wanaajinta noloshooda maalmeed. Baro luuqadda ingiriiska, kasbo shahaadadaada Dugsiga Sare ama midda lagu magacaabo GED! Macalimiinteena daryeelka leh oo sabirka leh waxay kaa caawinayaan si aad u gaarto ujeedadaada. Nala soo xiriir wixii diiwaan galin iyo macluumaadka fasalka.

I'm Possible

Adult Learner
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Adult Basic
Education
-Home
-Contact Us/Locations
-Learn English: ELL (English
Language Learners)
-GED (General Education
Development Diploma)
-Diploma
-Reading, Writing and Math Skills
-Family School
-Citizenship & Special
Classes

-Learn Online
-Resources
 
Like us on
Like us on Facebook
 

Untitled Document

15180 Canada Avenue • Rosemount MN 55068 • 651-423-7920 • CommunityEd@district196.org
© Copyright Independent School District 196 • All Rights Reserved • Copyright Notice | Privacy Statement | EOE Statement
Get Adobe Reader for viewing Adobe Acrobat (PDF) files Get Flash Player for viewing Flash Content